Thiên Long Đại Yến
Thiên Long Đại Yến tụ hội anh hùng var base_url = "./";

Đăng Nhập


Nhóm Thảo Luận

 

THIÊN LONG ĐẠI YẾN 3.5 CẦY CUỐC - OPEN 10h Sáng CN ngày 12/5 - MIỄN PHÍ TẤT CẢ ... .!

12/5

❌ DROP Sever :
☎ Thương sơn , thảo nguyên , võ di , kính hồ , yvcm 9 : ngọc 5 , CCHTP , nguyệt linh tuyền
☎ Thúc hà cổ trấn : CLD , nguyên liệu trùng , ngọc 5 , phiếu dmp , nguyệt linh tuyền , Long Văn
☎ Ác tặc ác bá : NL Điêu văn , ngọc 5 , VN BN , chướng cự , yếu quyết 45
☎ Phụ bản BTKT : Chú văn , long văn , phiếu dmp
☎ Phụ bản Thiếu thất sơn : ngọc 5 , VB BN , Long văn , CLĐ
☎ Phụ bản Phiêu Miễu Phong :NL Long văn , VB BN , ngọc 5
☎ Phụ Bản Tứ tuyệt trang : ngọc 5 , CLĐ, VB BN , Long văn , hồn băng châu , NL Thần khí
☎ Phụ Bản thông thiên tháp : VB BN , Long văn , kim tàm ti , hàn băng tinh tiết
☎ Map đại côn di hải : chuyển tính đan , môn phái chuyển hóa lệnh , VB BN
☎ Map huyền hải cung : Nguyên liệu điêu văn
☎ Hậu Hoa Viên + QTVL : CCHTP , ngọc 5 , VB BN , phiếu dmp , CLD ,trừu tuơng khoán , hàn bằng tinh tiết ,nguyệt linh tuyền , long văn
☎ Đoạt bảo mã tặc : CLD , chướng cự , kim tàm ti
☎ Map Boss VIP Kinh Hồ + Ngân Nga : Thỏ nhi đóa , sét Sinh tử ,CCHTP , bảo thạch trác khắc , nguyên liệu trùng lâu
☎ Map tung sơn : Trứng pet Vip , CCHTP , bảo thạch trác khắc, thú cưỡi môn phái
☎ Boss cổ mổ 1 - 9 , thdc 1 - 4 : VB BN , ngọc 5 , kim tàm ti
☎ Chiến trường Sinh tử : CLD , nguyên liệu trùng
☎ Thiên kỷ nam hoài : săn ngũ tông
☎ Bảo tàng động 5 : Nguyên Liệu Thần KhíTin tức khác